Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS VAN DE KLANT

De klant geeft door zijn bestelling toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden van de prestatieplichtige. De persoonsgegevens van de klant worden door de prestatieplichtige verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels: general data protection regulation (GDPR) en gepubliceerd op 04/05/2016) en zijn enkel bestemd voor intern gebruik door de prestatieplichtige en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Die persoonsgegevens kunnen door de prestatieplichtige gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, zoals naverkoopdienst, publiciteit, brochures, gebruik op sociale media van de prestatieplichtige, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde gebruikers. Conform de voornoemde AVG heeft de klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens een recht op inzage, een recht op rectificatie, een recht om vergeten te worden, een recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, een recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens en een recht van bezwaar.

At your service

Matched to your Needs

We do everything you need to let you enjoy the purchase of your device or product to the fullest

Highly Qualified & Trained Professionals

We only work with professionals who are trained and authorized by the dealer

Hassle Free Service Delivery

We take over the full process from order to delivery, and guarantee an impeccable service
112
Live services
+7.600
Customers served
24
Verified experts
9.4
Client satisfaction